Slovník W, X, Y, Z

W


WAP

Wireless Aplication Protocol – WAP je speciální formát stránek na internetu, který je přizpůsoben prohlížení přes mobilní telefony. Nejedná se o klasické WWW (webové) stránky, ale o jistou upravenou (jednodušší) verzi pro displaye mobilních telefonů.
V poslední době jsou již internetové prohlížeče v mobilních telefonech schopny číst i klasické webové stránky, tedy se od klasického WAPu ustupuje.

Watermark

Formát internetové reklamy. Podkres textu stránky logem klienta, které je v bledých, ale dostatečně viditelných barvách. Není proklikávací, hodí se do image kampaní.

Wear out efekt

Wear out efekt nastává v okamžiku, kdy reklamní spot nebo inzerát ztrácí účinnost, je „obnošený“. Komunikovaná zpráva, message, začíná konzumenta obtěžovat a na spot či inzerát může zareagovat negativně.
Wear out je otázkou obsahu a nasazení, projevuje se v jak v tisku, tak v rozhlasu a televizi. Jeho oddálení lze ovlivnit jak úpravou obsahu, tak nižší intenzitou mediálního nasazení.
Pokud se plánuje intenzivní kampaň, je vhodné vyprodukovat více variant kreativních exekucí (obrázků, TV spotů apod.) a tyto exekuce rotovat, obměňovat.

WEB 2.0

Populární termín označující „novou generaci“ webu (resp. služeb internetu). Za fenomény WEB 2.0 se označují např. blogy, sociální sítě, RSS, Ajax atp., mezi servery např. Wikipedia, YouTube, Second Life a MySpace. Velký důraz na interaktivitu a tzv. User Generated Content (tedy vytváření obsahu běžnými uživateli).
Web 2.0 je dosti neuchopitelný a velice problematický termín. Z části se dá označit za nicneříkající kvazi-pojem, který má za úkol pouze zatraktivnit internet a přivést k němu větší investice.

Webisode

Krátké video streamované (šířené) prostřednictvím internetu, webových stránek. Obvykle trvá od tří minut do čtvrt hodiny. Název je složeninou slov web + episode.
Jedná se o krátké příběhy, součást seriálu takovýchto epizod. Může se jednat o seriál reklam, upoutávek na seriál, jeho nový díl nebo o mikropříběhy navazující na seriál vysílaný v TV.

Weekly Reach

Týdenní zásah, týdenní reach.Tento termín se používá hlavně v oblasti rozhlasové , ale i TV reklamy, a znamená zásah média nebo kampaně za dobu jednoho týdne.
Důležitý je zejména při sledování poslechovosti rozhlasových stanic. Svou oblíbenou rozhlasovou stanici si totiž zpravidla nepouštíte každý den. Pro posouzení poslechovosti rozhlasových stanic je tedy potřeba znát jak weekly reach (poslechovost v posledních sedmi dnech), tak daily reach (poslechovost včera).
Pojem týdenního zásahu, weekly Reach, 12 % znamená, že:

Rozhlas – danou rozhlasovou stanici naladilo 12% cílové skupiny alespoň na pět minut v týdnu (nepřetržitě).
TV – danou TV stanici sledovalo 12 % CS alespoň tři minuty v týdnu (nepřetržitě).
Kampaně – z dané kampaně zaznamenalo 12% CS alespoň jeden spot za týden.

Widgets

Widgets jsou speciální programy (mini-aplikace) přímo stvořené proto, aby si je lidé mohli vkládat do svých vlastních stránek, blogů, iGooglu atd.

WML

Značkovací jazyk (Wireless Markup Language) pro vyjádření struktury dokumentu, který má být prezentován v rámci služby WAP (Wireless Application Protocol). Je velmi podobný jazyku HTML, ale je mnohem jednodušší, nabízí menší počet značek. Koncepčně vychází z jazyka XML.

Wobbler

Forma in-store reklamy, v místě prodeje. Termín pochází z anglického slovesa wobble (houpat se). Jedná se o malý formát (obvykle obdélník) z plastu, tvrdého papíru či kartonu, který vyčnívá z regálu na proužku papíru. Díky proudění vzduchu v obchodě se hýbe, a tím přitahuje pozornost. Nejvyšší účinek má, je-li umístěn ve výšce očí.

Word of Mouth marketing

Word-of-Mouth marketing (zkráceně WOMM) je marketing zaměřený na vyvolání efektu ústního šíření „reklamy“ mezi samotnými zákazníky. Součást buzzmarketingu.
Obecně WOM vyvolávají nová, překvapivá nebo odlišná témata. WOM může být pozitivní, nebo negativní.

WWW – World Wide Web

Nejpopulárnější rozhraní na internetu. Klasické internetové stránky zobrazované v internetovém prohlížeči.

X


Xerografie

Je jedna z technik elektrostatického tisku. Za vynálezem xerokopírovací technologie stojí snaha studenta Chestera Carlsona. Roky výzkumu vedly k patentu, který byl podán v roce 1942 pod názvem elektrická fotografie. Slovo xerografie bylo užito až později, pochází to z řeckých slov „suché psaní.“
Na základě dat, získaných z předlohy nebo z počítače je modulován laserový paprsek, který exponuje elektrografický světlocitlivý vodivý válec tak, že vznikne latentní obraz. Vyvíjecí jednotka obsahuje záporně nabitý práškový toner, který je emitován na povrch vodivého válce a uchytí se na místech exponovaných laserem. Papír přicházející do tiskové jednotky je kladně nabit a při styku s elektrografickým válcem dojde k přenosu toneru na papír pomocí přenosového válce. Přebytečný náboj z povrchu papíru je odstraněn a zůstane pouze náboj držící částice toneru. Teplo tavící jednotky potom zafixuje toner na papíru, proto jsou dokumenty vycházející z laserové tiskárny nebo kopírky teplé.

Xylografie

Také dřevoryt: Grafická technika tisku z výšky nahrazující starší techniku dřevořezu. Obraz je vyřezán rydly do povrchu silné desky zhotovené z tvrdého zimostrázového dřeva řezané napříč vláken, která se potře barvou (obraz tak tvoří netisknoucí plochu) a následně se otiskne. Pomocí různé šířky a hustoty čar lze docílit stínovaný obraz. V 19. století se dřevoryt spolu s litografií stal hlavní ilustrační technikou. V současnosti se dřevoryt jako tisková technika již nepoužívá.

Z


Zadavatel reklamy

Fyzická či právnická osoba, firma, která investuje do propagace vlastní značky nebo produktů. Ten, kdo za reklamu ve finále skutečně zaplatí.

Záložková stužka, lacetka

Tenká barevná stužka (stužky) jedním koncem zalepená ke knižnímu bloku, sloužící k zakládání určitého místa v knize.

Zlacení

Zlacení a pozlacování jsou různé techniky nanášení tenké vrstvy zlata nebo jiného kovu na povrch jiných materiálů – zejména tiskovin jako jsou obálky knih, pozvánky, oznámení nebo vizitky. Dnes se místo zlata častěji používají metalické nebo holografické fólie.

Zlom – zalamování

Umísťování sazby podle typografických pravidel a layoutu (zrcadla) do stran. V současné době se výraz používá při zpracování grafické podoby v grafických programech na počítači.

Značka

Značka je symbolické označení pro všechny informace spojené s produktem a slouží pro vytváření asociací a očekávání spojených s ním. Význam značka (míněno v obchodním kontextu), zahrnuje název, logo, slogan a design spojený se značkou nebo specifickým produktem.

Zrcadlo

Prostor na stránce (v tisku), do kterého je možné umístit text či obrázek. Je o několik centimetrů menší než celková velikost strany novin/časopisu (tzv. čistý formát).

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář