Marketingový plán

Marketingový plán definujete nejlepší možný koktej nástrojů marketingové komunikace se zákazníky s přihlédnutím na stávající situaci v okolí firmy a stavu vnitřního prostředí firmy. Plán sestavujte zpravidla na čvrt, půl až jeden rok. V delší období se pravděpodobně nevyhnete jeho úpravám na základě dosažených výsledků.

 

Struktura marketingového plánu

Celkové shrnutí

Připravte si prostor pro představení firmy a předmětu podnikání, hlavního cíle a strategie, předmět podnikání, hlavní a dílčí činnosti podnikání, charakteristiku firmy, historii a současnost podniku, organizační strukturu, podnikové cíle a strategie na dané období, účel sestavení marketingového plánu atp.

Marketingová analýza současné situace firmy

Definujte si části analýzy: analýzu vnějšího makroprostředí, analýzu vnějšího mikroprostředí, analýzu vnitřního prostředí.

Marketingové cíle

Specifikujte dlouhodobé i dílčí marketingové cíle, jichž má být dosaženo za stanovené období.

Marketingová strategie

Definujete cílové trhy, na které bude cílit marketingovou komunikaci. Jedna obsahuje segmentnaci, druhá targeting a poslední positioning. Poté formulujete marketingovou strategii.

Marketingový mix

Připravte části pro formulaci produktu, ceny a distribuce a hlavní prostor ponechte pro komunikační mix.

Akční program

Obsahuje rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit, termínů, úkolů a odpovědnosti.

Rozpočet

Ponechte si místo pro souhrn finančních zdrojů potřebných k realizaci marketingové strategie. Na detailní rozpočet odkazujte do přílohy Rozpočet.

Monitoring a hodnocení

Nastavení systému měření a kontroly.

 

Účel sestavení marketingového plánu

Sestavení marketingového plánu nebo-li celkové shrnutí, obsahuje představení firmy a předmětu podnikání, hlavní cíl a strategii. Důležité je si při tom uvědomit, jaké méte možnosti pro daný projekt, s čím můžete počítat už nyní, jaké máte zkušenosti v dané oblasti podnikání, co byste chtěli změnit atd. Není nutné se dlouho sáhle rozepisovat, jedná se o nejzákladnější informace.

Jaké otázky si mohu například klást?

Charakteristika firmy, projektu
 • Jaká je forma podnikání?
 • Jaký je stručný popis Vaší firmy, projektu?
Předmět činnosti
 • Jaký je hlavní předmět Vašeho podnikání?
 • Jaké jsou dílčí činnosti podnikání?
 • Jaká je historie firmy?
 • Definujte organizační strukturu
Hlavní cíle a strategie na definované období
 • Máte stanoveny podnikové cíle na určitá období? Jaké?
 • Jaká je cesta (strategie), jak jich dosáhnout?
 • Máte nějakou vizi?
 • Naplňujte nějaké poslání?
Účel sestavení marketingového plánu
 • Proč jste se rozhodli k sestavení marketingového plánu?
 • Za jakým účelem jej sestavujete?

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář