Slovník G, H, CH

G


Gadgets

Gadgets (někdy též Widgets) jsou miniaplikace, které je možné použít jako jakýsi „interaktivní banner“. Lidé si s bannerem mohou hrát (interaktovat). Gadgets mohou obsahovat hry, hodiny, kurzy a tisíce dalších aplikací. Gadgets je možné vkládat do svých stránek, blogů, profilů atp. Spousta firem se snaží Gadgets/Widgets vyrábět (hry, informační aplikace) a doufají, že pro uživatelé budou natolik zajímavé, že se gadget (samozřejmě obrandovaný) rozšíří.

Gamifikace

Jedná se o zapojení herních principů a technik v neherním prostředí, např. v marketingu. Cílem je zvýšit zapojení uživatelů, jejich motivaci, a učinit tak dané prostředí více hravé a poutavé.
Neherním prostředím mohou být webové stránky, mobilní aplikace nebo organizace. Jedním z principů gamifikace je například odměňování uživatelů za různé aktivity, třeba v rámci věrnostních programů. Dalšími takovými principy jsou sběratelská vášeň, žebříčky a rivalita mezi uživateli.

Gamut

Gamut je dosažitelná oblast barev v určitém barvovém prostoru. Barvy mimo tuto oblast lze v daném barvovém prostoru zobrazit jen přibližně. K jejich přibližnému zobrazení se používají různé zobrazovací záměry a metody přepočtu (relativní kolorometrická, perceptuální, absolutní kolorometrická, sytost…).
Obvykle se graficky vyjadřuje jako podmnožina tzv. CIE chromatického (barevného) diagramu, což je množina všech barev rozlišitelných lidským okem, sestavená úřadem International Commission on Illumination (CIE) v roce 1931.
Upozornění: pozor při převodu barev z RGB do CMYK, protože CMYK má menší gamut než RGB a tudíž dojde ke ztrátě resp. změně některých barev v dokumentu.

GeoTagging

Geotagging jsou služby stojící na určení polohy uživatele (většinou přes GPS, ale i dle mobilního signálu či Wi-Fi). V dnešní době se jedná především o služby spojené s chytrými telefony (smartphones). Mezi služby, které lze označit za vlajkové lodě této disciplíny, je např. Foursquare či Google Latitude.

GI – Gross Impressions

Počet kontaktů (GRP) v tisících.

Gif

Gif, tedy Graphics Interchange Format, je grafický formát, který vznikl již na počátku 90. let. Využívá se především pro malé animace a krátká videa s nízkým rozlišením.
V poslední době zaznamenává gif velkou oblibu v podobě vtipných videosmyček či rozpohybovaných fotografií, která se šíří především v rámci sociálních sítí.

Glyf

Grafická podoba znaku – písmene.

Goodvertising

Model postavený na přesvědčení, že konání dobra pro lidi a planetu má v konečném důsledku pozitivní vliv na značku. Reklama se tedy stává zelenější, zdravější a zodpovědnější nejen proto, že jde o dobrou věc, ale také (především) proto, že to značce může přinést zisk.

Gramáž papíru

Vlastnost papíru, která je rozhodující pro jeho výběr. Udává poměr hmotnosti a příslušné plochy v gramech na metr čtvereční (g/m2).

Grotesk

Lineární bezpatkové písmo.

GRP – gross rating point

GRP = Gross Rating Point. Kumulovaná sledovanost v populaci; široké cílové skupině
(v množném čísle GRPs nebo GRPy).
Veličina, která se používá pro popis zásahu kampaně v tzv. široké cílové skupině – obvykle „všichni 15+“ (osoby starší 15 let). Cílová skupina „všichni 15+“ je považována za ekvivalent (koupěschopné) populace v ČR, proto se používá jako univerzální, nejširší cílová skupina.
Tato veličina vzniká jako součet sledovaností, tj. ratingů jednotlivých inzerátů v kampani, v široké cílové skupině.

Guerilla marketing

Guerilla marketing je zvláštní (nekonvenční) forma marketingu (např. šokující, extravagantní, kontroverzní…), při níž se nevyužívají tradiční mediatypy (nebo se využívají, ale netradičně). Cílem je dosáhnout maximálního efektu z minimálních zdrojů.
Jedním z charakteristických rysů guerilla marketingu je právě jeho nízkonákladovost, proto jej využívají především menší firmy (s nižšími reklamními rozpočty), které co se prostředků na reklamu týče, nemohou soupeřit s velkými zadavateli. Velcí zadavatalé si však na guerillu také občas rádi zahrajou.
Někdy bývá guerilla marketing označován za marketing útočný, jelikož někdy využívá agresivní kampaně. Jeho taktika spočívá ve třech rocích: udeřit nečekaně, zaměřit se na přesně vytipované cíle, ihned se stáhnout zpět.

H


H2H – Human To Human

Ke známým termínům B2B a B2C nově přibyl H2H, tedy human-to-human. Vznik tohoto pojmu je další reakcí na posun marketingu k více osobní a personalizované komunikaci. Může jít například o kampaň s důrazem na osobní zkušenost uživatele, kdy se společnost prezentuje spíše jako přítel než obchodník.

Halo Effect

V reklamě označuje přenos účinku komunikace jedné značky na jinou značku nebo produkt. Jedná se o parazitní jev, který nastane, pokud spotřebitelé nedostatečně rozlišují mezi podobnými značkami nebo produkty.
Původně pojem pochází z psychologie, kde označuje tendenci přenášet pozitivní nebo negativní dojmy vniklé pozorováním jednoho osobnostního rysu na všechny další osobnostní rysy.

Hard sell

Aktivity zaměřené na růst nebo podporu prodejů produktu.

Hashtag

Výraz hashtag označuje slovo či více slov, které jsou uvozeny znakem #, tzv. hashem.
Jedná se o typ štítku, nejčastěji využívaným na sociálních sítích, který uživatelům usnadňuje nalézt zprávy s konkrétním tématem či obsahem. Tyto zprávy musí být při publikování označeny konkrétním hastagem, např. #worldcup2014. Následně při vyhledávání určitého hashtagu se zobrazí všechny zprávy takto označené. Hashtagy se však častěji využívají pro zábavné označení příspěvků.

HbbTV

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) je platforma, která umožňuje používat televizní přijímač nejen pro příjem televizního vysílání, ale také pro zobrazování multimediálního obsahu pomocí širokopásmového připojení, např. z internetu. Zároveň umožňuje propojení televizního vysílání s navazujícím obsahem na internetu.
HbbTV byla vyvinuta především pro zobrazování a poslech vyžádaného audiovizuálního obsahu poskytovatelů televizních a internetových služeb (videotéky, internetová televize, IPTV aj.) Poprvé byla úspěšně předvedena ve Francii v roce 2009 na veletrzích IFA a IBC. Předchůdcem HbbTV jsou Smart televizory, které jsou však schopny zobrazit pouze omezené množství vybraných internetových portálů.

HCI

Human-Computer Interaction – disciplína zkoumající vztah člověka s počítačem. Využívána i pro marketing.

HDTV

High Definition TV. Nový digitální formát televizního vysílání. Má podstatně vyšší kvalitu než klasické analogové vysílání.

Hlava

Horní část tiskoviny nebo tiskové formy.

Hlavní vysílací čas

Hlavní vysílací čas neboli prime-time je čas během dne, kdy má médium nejvyšší sledovanost. Z hlediska reklamy se jedná o nejžádanější část dne u konkrétních médií.
Pro televizní vysílání je prime-time večer (19:00-23:00), zatímco pro rozhlas v hodinách dopoledních (6:00-10:00).
Reklama v prime-time je nejsledovanější, ale také nejdražší. Výhodou je tedy vysoké procento sledovanosti, ale také vyšší pozornost věnovaná médiu, nevýhodou je vyšší cena a více konkurenčních značek v reklamním bloku.

Hlubotisk

Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků netisknoucích – je tomu tedy opačně než u tisku z výšky. Tisková místa jsou zaplněna řídkou rychle zasychající barvou a při tisku dochází k převzetí barvy potiskovaným materiálem, ponejvíce papírem. K fixaci barvy na papíru dochází odpařením těkavých rozpouštědel.
Hlubotisk je tisková technika vhodná pro tisk široké palety výrobků především ve vysokých nákladech. Hlavním rysem hlubotisku je zejména vysoká sytost barev. Proto je mimořádně vhodný pro tisk barevných reprodukcí špičkové kvality. Hlubotisk používáme na potisk papíru i plastových fólií.

Home Page

Vstupní a zároveň hlavní (navigační) úvodní stránka webu.

HORECA

HOtels, REstaurants, CAfé neboli segment trhu, který se zabývá hotelnictvím, restauracemi, pivnicemi, kluby, kavárnami atd.
Zkratka označuje také mezinárodní konference pro uvedený sektor.

Horká sazba

Druh sazby, kdy se roztavený kov (písmovina) vstřikuje do písmových matric a z těch jsou odlévána jednotlivá písmena nebo najednou celé řádky. Horká sazba nahradila pomalejší ruční sazbu, později byla nahrazena fotosazbou, která je jednodušší a bezpečnější.

Hrubý formát

Rozměr archu papíru před polygrafickým zpracováním a oříznutím na čistý formát.

Hřbetník

Lepenková část tuhé vazby vložená mezi přířezy přední a zadní desky a nalepená na potah, tvořící hřbet publikace.

Hybercube

Velkoformátový reklamní 3D nosič (kvádr, postavený na výšku) o celkové ploše 60 m², který bývá zpravidla umístěný před nákupními centry, ale také na strategických místech ve městech.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář