Knihařské zpracování a dokončení

Kvalitní tisk je základ, ale pro dokonalý výsledek nestačí. Stejně důležité je knihařské zpracování dílčích technologických operací v polygrafické výrobě. Cílem je, zpracování polotovaru potištěného materiálu do konečné podoby (např. letáky, brožury, časopisy, krabice, kalendáře, samolepky apod.).

 

Bigování (rýhování, lom)

Bigování nebo také rýhování se používá při skládání tiskovin (např. u prospektů, skládaček), kde omezuje praskání papíru v místě ohybu. V každém běžném papíru jsou vlákna z celulózy (buničiny), která mají při ohybu tendenci prasknout. Může dojít k otevření povrchu papíru v místě lomu, což je velmi neestetické. Bigováním vznikne v místě ohybu skutečná rýha (žlábek), který prasknutí papíru velmi zmírní.
Big vznikne pomocí železné kulatiny, která tlakem vytlačí rýhu, nebo vytlačení otočným kolečkem do papíru při jeho průchodu, či bigovací raznicí s osazenými rýhovacími noži.
Čemu se vyvarovat: pokud je tiskovina ve hřbetě hodně barevná, má barva v ohybu tendenci praskat. Je pak vhodné použít povrchovou úpravu, nejlépe archovou laminaci.

Využití: letáky, prospekty, skládačky, pozvánky, apod.

 


 

Číslování

Číslování nebo také slevové kódy použijeme tam, kde potřebujeme mít přehled o jednotlivých výtiscích. tiskoviny jsou většinou číslovány v číselných řadách.
Jádrem číslovacího stroje je hlava, v níž se po průchodu listu (více slepených listů) strojem zvýší číslice o jednu. Tím máme zaručenu přesnou číselnou řadu. Číslování může být podle použité technologie i osmimístné.

Využití: slevové kupóny, vouchery, vstupenky, různé formuláře, smlouvy, apod.

 


 

Kašírování

Při kašírování se polepují archy tuhých materiálů (lepenek), jiným druhem papíru – potištěnými natíranými papíry, speciálními grafickými kartony apod. Díky kašírování vznikne tuhý materiál s vysokou nosností. Hlavním důvodem je, že např. lepenky nejdou kvalitně potisknout a musejí se polepit jiným papírem s požadovanou grafikou.

Využití: např. dárkové krabičky, tiskoviny pro podporu prodeje (stojany, displaje), pořadače, knižní desky.

 


 

Ořez

Základní knihařskou operací je ořez tiskoviny. Ve většině případů se netiskne na přesný formát tiskoviny ale finální rozměr papíru se ořezává z většího tiskového archu. Důvodem většího tiskového archu je, že tiskové stroje netisknou až do kraje papíru (proto se také využívá spadávka). Tiskové stroje také potřebují mít na okrajích tiskového archu pasovací a ořezové značky (pro přesné pasování jednotlivých barev na sebe), a barevné odběrové proužky pro kontrolu barevnosti. Také je potřaba počítat s určitou tolerancí při manipulaci s papírem (např. kládání jednotlivých archů na sebe a následující vazbě tiskovin).
Druhy technologického ořezu:

  • Řezačky papíru v polygrafických provozech – dokážou uříznout až 15 cm vysoký stoh papíru, mohou mít šíři až do dvou metrů řezu.
  • Trojřez – obsahují tři nože (dva rovnoběžné a třetí je na ně kolmý), které umožňují provést tři řezy současně (v hlavě, v patě a proti hřbetu). Používá se nejčastěji pro ořez katalogů a brožur po vazbě V1, nebo V2.
  • Páková ruční a kotoučová řezačka – používá se pro ořez papíru v kancelářských podmínkách. Je vhodná pro malé náklady tiskovin (převážně jde o výstupy z maloformátového digitálního tisku).
  • Stohová ruční řezačka – je určena pro větší kanceláře, copycentra a malé knihařské provozy (existují jak ruční, tak elektrické).

Využití: pro všechny různé tiskoviny.

 


 

Perforace

Perforace se používá nejčastěji pro možnost odtržení části tiskoviny (např. slevové části). Při perforaci dochází k narušení (vyseknutí určitých částí) papíru v daném místě tak, aby mohlo dojít k jednoduchému odtržení tiskoviny. Obyčejně vypadá perforování jako přerušovaná či tečkovaná čára, může mít však i jiné podoby.
Druhy technologie perforace: jednoduchým pákovým strojem, v ofsetovém stroji při tisku, použití perforovacích strojů,
vyžití technologie výseku,

Využití: letáky (odpovědní kupony), vstupenky, formuláře.

 


 

Ražba

Horká ražba

Horká ražba se používá pro velmi atraktivní zvýraznění motivu (loga, grafického prvku), nejčastěji jako zlatoražba a stříbroražba. Působením tlaku stroje (lisu) se za působení tepla přenese motiv z raznice (štočku) přes fólii na papír. Do papíru se přenese část fólie odpovídající motivu na raznici. Fólie jsou většinou metalické (nejběžnější zlatá a stříbrná), lesklé i matné. Tohoto vzhledu nelze dosáhnout běžným tiskem.
Druhy horké ražby: horká ražba v ploše (motiv z tiskoviny nevystupuje), reliéfní horká ražba (kombinace horké ražby se slepotiskem – prvek je vytlačen fólií a je plastický).

Využití: vizitky, pozvánky, novoročenky, použití je i pro ražbu ochranných prvků.

 

Mikroreliéfní ražba

Mikroreliéfní termoražba (varianta horké ražby) se provádí speciálně vyrobenou formou, která má předem propočítaným způsobem kontrolovaně deformovaný povrch. Při aplikaci na nosič vznikají mikrodeformace, které lámou světlo a vzniká vlastní obraz. Mikroreliéfní ražba vizuálně připomíná hologram.

Využití: ochranné prvky na tiskovině – např. certifikátech, diplomech, vstupenkách, dárkových kuponech.

 

Reliéfní plastická ražba (slepotisk)

Reliéfní ražba nebo také slepotisk, slouží pro zušlechtění různého druhu tiskovin. Plastický motiv vytváří na tiskovině velmi atraktivní ozdobný prvek. Reliéfní ražba vzniká pomocí tlaku razníkem na stroji (lisu) s motivem např. loga, a vytlačí do papíru plastický reliéf. Vyražený motiv je viditelný z obou stran tiskoviny – na zadní straně je motiv vidět zrcadlově.
Druhy slepotisku:

  • Samostatný plastický reliéf – motiv je umístěn do místa materiálu, kde není tisk.
  • Slepotisk v kombinaci s tiskem (pasování do tisku) – prvek je nejdříve vytištěn barvou a poté ještě pomocí slepotisku vytlačen do reliéfu (časté u logotypů).

Využití: hlavičkové papíry, vizitky, pozvánky, novoročenky, prezentační desky, diáře.

 


 

Skládání – falcování

Skládání (nazývané taky falcování) je většinou jako první navazující knihařská operace po tisku. Potištěné nesložené archy se připravují na další knihařské zpracování vazbou V1, V2, V4, V8. Existuje mnoho variant skládání.
Pro skládaní archů papíru se používá skládací stroj, neboli falcovačka. Papír je v tomto stroji různými způsoby překládán do požadovaného výsledného tvaru. Stroje mají rozdílnou konstrukci a podle ní jsou schopny dosáhnout několika podélných i příčných lomů (bigování). Liší se také maximálním možným formátem archu, který jsou schopny složit.

Využití: letáky, brožury, katalogy, časopisy, noviny, knihy.

 


 

Snášení

Snášení se provádí u vícestránkových tiskovin. Nejčastěji se snášejí již složené archy k sobě (za sebe), aby bylo možno tiskovinu knihařsky zpracovat – sešít (vazba V1), či slepit (vazba V2). Tiskovina vázaná pomocí šité vazby V1 (skobičky – drát), v rozsahu několika desítek stran, musí se složky nasnášet do sebe, aby se mohla tiskovina ve hřbetě prošít skobičkou (ostrý hřbet – tvar „V“). U lepené vazby V2 (v rozsahu několik desítek až několik set stran), snášejí se složky na sebe tak, aby se následně daly snesené složky zalepit do obálky (plochý hřbet).

Využití: brožury, katalogy, časopisy, noviny, knihy, vícelistové kalendáře.

 


 

Vrtání

Vrtání tiskoviny se nejčastěji používá, pokud chceme hotový produkt vložit např. do kroužkové mechaniky. Do knihařských vrtaček se upínají speciální duté vrtáky, vhodné pro papír o průměrů od 2–15 mm (blokový standard je průměr 5 mm). Na vrtacím stolu jsou přesné dorazy pro umístění papíru, díky tomu lze dosáhnou přesné vyvrtání díry.

Využití: kalendáře, bloky.

 

 


 

Výsek a násek

Výsek (tvarový)

Tiskoviny, u kterých chcete mít výsledný nepravidelný tvar (a nelze je oříznout standardní cestou), se musí z papíru vysekávat. Pro výsek se musí zhotovit výseková raznice. Ve výsekovém lisu se raznice přitlačí na papír a vysekne se požadovaný tvar. Kromě papíru (prakticky všech druhů) je možno vysekávat i např. tenké PVC, samolepicí materiály. Lépe se vysekávají papíry vyšší plošné hmotnosti. Technologie výseku se používá buď plošná, nebo válcová.

Využití: např. desky s chlopněmi, samolepky, poutače, vizitky s kulatými rohy.

 

Násek

Hlavní využití je u samolepek, kde potřebujete mít zachovaný počet namnožených produkcí na archu papíru. Výsledkem jsou naseknuté jednotlivé samolepky na archu papíru. Vrchní papír se pouze nasekne a spodní voskový papír zůstane neporušen. Díky tomu je snadné sloupnutí jednotlivých samolepek.

Využití: samolepky.