Grafika

Výroba a rozdělení novin a časopisů

Kromě obsahu je dnes pro čtenáře novin hlavním kriteriem i úroveň grafického řešení, barevnost a také kvalita tisku. Noviny vycházejí obvykle denně ve vysokých nákladech. […]