Grafika

Formáty papíru A, B, C, obálky

Každý formát papíru má své označení. To se skládá z písmena A, po něm následuje číslo (např. A4). Nejznámější formát je základní řada A. Jedná […]

Tisk

Výroba a rozdělení novin a časopisů

Kromě obsahu je dnes pro čtenáře novin hlavním kriteriem i úroveň grafického řešení, barevnost a také kvalita tisku. Noviny vycházejí obvykle denně ve vysokých nákladech. […]

Tisk

Tiskové barvy v polygrafickém průmyslu

Základními složkami tiskových barev jsou pojiva, rozpouštědla, speciální přísady (aditiva) a koloranty – barevné prostředky, které jsou nositelem barevnosti této směsy. Suroviny pro výrobu tiskových […]

Tisk

Sítotisk

Sítotisk je technologie s největší tradicí potisku reklamního zboží. Jeho aplikace je možná na nejrůznější materiály. K potisku se používá mnoho druhů barev od vodou […]

Tisk

Flexotisk

Flexotisk, nebo také flexografie, je technika tisku z výšky, využívaná hlavně v obalovém průmyslu pro potisk širokého sortimentu plastových folií, papíru, tašek, kartonu a lepenky. […]

Tisk

Hlubotisk – základní rozdělení

Hlubotisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň prvků netisknoucích – je […]

Tisk

Technologie digitálního tisku

Digitání tisk je použitelný v mnoha oborech polygrafické výroby, kde může doplňovat, příp. nahrazovat konveční tiskové techniky – např. ofset při málonákladovém tisku, sítotisk při […]